Nowa USTAWA EMERYTALNA a STAŻ PRACY. Ile lat trzeba przepracować, żeby dostawać emeryturę?

Nowa ustawa emerytalna została uchwalona przez Sejm. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn będzie stopniowo wydłużany do 67 lat. A ile lat będzie trzeba pracować, aby przejść na emeryturę według nowych zasad? Czy poza wiekiem emerytalnym zmieni się również staż pracy niezbędny do tego, żeby otrzymywać świadczenia minimalnej wysokości? Ile lat trzeba przepracować aby uzyskać emeryturę z ZUS

Zmiany w systemie emerytalnym w naturalny sposób budzą pytania co do tego, ile lat trzeba będzie pracować, aby móc otrzymać emeryturę. Szczególnie, że w przekazie medialnym akcentuje się nowy wiek emerytalny, czyli 67 lat, a nie mówi się o tym, jaki jest staż pracy niezbędny do otrzymania emerytury.

Jaki staż pracy będzie wymagany po reformie emerytalnej?

Okazuje się jednak, że minimalny staż ubezpieczeniowy, czyli staż pracy, jest wymagany. I nie dotyczy tylko osób myślących o emeryturze częściowej czy pracujących w zawodach o specjalnych przywilejach emerytalnych (jak policjanci czy górnicy). Nie znaczy to, że nie otrzymamy emerytury, jeżeli nie spełnimy tego warunku - wiek 67 lat wystarczy do nabycia praw emerytalnych, ale staż pracy jest niezbędny, aby uzyskać pewność, że otrzymamy emeryturę minimalną. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego, nie otrzymamy emerytury w minimalnej gwarantowanej wysokości.

Warto więc zadbać o minimalny staż pracy - reforma emerytalna ustala ten staż na 25 lat. Dokładnie rzecz ujmując, jest to nie tyle staż pracy, ile staż ubezpieczeniowy, do którego zaliczane są okresy składkowe, czyli lata przepracowane, i okresy nieskładkowe, np. okres pobierania zasiłków chorobowych. 

Minimalny staż pracy, jaki jest niezbędny do uzyskania emerytury, to 25 lat - zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Nowa ustawa emerytalna wydłuża zatem lata pracy kobiet potrzebne do uzyskania minimalnej emerytury o 5 lat (mężczyzn już dziś obowiązuje 25-letni staż). Chyba że chcemy mieć emeryturę mniejszą niż minimalna - wtedy staż pracy nie ma znaczenia.

Jaki staż pracy będzie wymagany do przejścia na wcześniejszą emeryturę (emeryturę częściową)?

Nowa ustawa emerytalna przewiduje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, jednak ma być ona o połowę niższa od pełnej emerytury wypłacanej po osiągnięciu wieku emerytalnego (67 lat) - stąd jej nazwa: emerytura częściowa. Będzie przysługiwała kobietom, które skończyły 62 lata i mają 35-letni staż pracy, oraz mężczyznom, którzy skończyli 65 lat i mają 40-letni staż pracy.

WAŻNE! Po przejściu na emeryturę częściową nie będzie można kontynuować pracy. Taka emerytura zmniejszy też wyokość świadczeń wypłacanych po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego.

>> Jak wyliczyć, ile wyniesie twoja emerytura po zmianach? <<

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły