Waloryzacja procentowa emerytur 2013. Jaką podwyżkę emerytury dostaniesz? TABELA

WALORYZACJA EMERYTUR 2014. Dlaczego emeryci zyskają zaledwie 2,14 proc.?

Mimo że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wprowadzona w 2012 roku waloryzacja kwotowa emerytur była zgodna z ustawą zasadniczą, w 2013 roku rząd postanowił wrócić do waloryzacji procentowej. Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura 1 marca 2013 r.

Obowiązująca w 2012 roku waloryzacja kwotowa wywołała wiele kontrowersji. Wszyscy emeryci otrzymali taką samą podwyżkę - 71 zł brutto (około 57 zł na rękę), przez co zyskały osoby pobierające najniższe świadczenia - do ok. 1500 zł. Pozostali otrzymali mniej, niż gdyby obowiązywała waloryzacja procentowa rekompensująca inflację. Rzecznik praw obywatelskich i prezydent Komorowski złożyli wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tej zmiany z konstytucją. W grudniu 2013 Trybunał orzekł, że kwotowa waloryzacja emerytur i rent była uzasadniona. Mimo to rząd zdecydował, że waloryzacja w 2013 roku znów będzie procentowa.

Waloryzacja emerytur i rent 2013 - o ile procent wzrosną świadczenia od 1 marca?

To, ile wyniesie procentowa podwyżka emerytur, zależy od inflacji i 20-procentowego realnego wzrostu płac w poprzednim roku kalendarzowym. 11 lutego GUS ogłosił, że w ubiegłym roku ceny towarów i usług wzrosły o 4 proc., a realne płace obniżyły sie o 0,1 proc. W 2013 roku wskaźnik waloryzacji emerytur wynosi zatem 4 procent. To znaczy, że emeryci pobierający minimalną emeryturę (691,25 na rękę) dostaną co miesiąc o ok. 26 zł więcej. Osoby, które dostają np. 3000 zł, mogą liczyć na ok. 100 zł podwyżki. Wcześniej rząd zakładał, że wskaźnik waloryzacji w 2013 roku wyniesie co najmniej 4,4 proc.

Coroczna marcowa waloryzacja obejmie ponad 9 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS, KRUS, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, ABW, CBA, BOR), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa). Podwyżkę dostaną też osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne i pomostowe.

Dokładne wyliczenia dla różnych kwot, przy wzroście emerytur o 4 procent, możecie sprawdzić w tabeli.

Kalkulator - wysokość emerytur po podwyżce

Emerytura brutto Emerytura netto
przed waloryzacją
Emerytura netto
po waloryzacji 4,00%
O ile wzrośnie emerytura
(miesięcznie na rękę)
799,18 691,25 717,34 26,09
800,00 692,00 718,12 26,12
850,00 732,50 760,44 27,94
900,00 773,00 801,76 28,76
950,00 813,50 844,08 30,58
1000,00 854,00 886,40 32,40
1050,00 894,50 927,72 33,22
1100,00 935,00 970,04 35,04
1150,00 974,50 1012,36 37,86
1200,00 1015,00 1053,68 38,68
1250,00 1055,50 1096,00 40,50
1300,00 1096,00 1138,32 42,32
1350,00 1136,50 1179,64 43,14
1400,00 1177,00 1221,96 44,96
1450,00 1217,50 1264,28 46,78
1500,00 1258,00 1305,60 47,60
1550,00 1297,50 1347,92 50,42
1600,00 1338,00 1390,24 52,24
1650,00 1378,50 1431,56 53,06
1700,00 1419,00 1473,88 54,88
1750,00 1459,50 1516,20 56,70
1800,00 1500,00 1557,52 57,52
1850,00 1540,50 1599,84 59,34
1900,00 1581,00 1642,16 61,16
1950,00 1620,50 1683,48 62,98
2000,00 1661,00 1725,80 64,80
2050,00 1701,50 1768,12 66,62
2100,00 1742,00 1809,44 67,44
2150,00 1782,50 1851,76 69,26
2200,00 1823,00 1894,08 71,08
2250,00 1863,50 1935,40 71,90
2300,00 1904,00 1977,72 73,72
2350,00 1943,50 2020,04 76,54
2400,00 1984,00 2061,36 77,36
2450,00 2024,50 2103,68 79,18
2500,00 2065,00 2145,99 80,99
2550,00 2105,50 2187,32 81,82
2600,00 2146,00 2229,64 83,64
2650,00 2186,50 2271,96 85,46
2700,00 2227,00 2314,28 87,28
2750,00 2266,50 2355,60 89,10
2800,00 2307,00 2397,92 90,92
2850,00 2347,50 2440,24 92,74
2900,00 2388,00 2481,56 93,56
2950,00 2428,50 2523,88 95,38
3000,00 2469,00 2566,20 97,20

Powiązane artykuły

Powiązane artykuły